homecontact  
     
  We leven in een beeldcultuur, roept iedereen tegenwoordig. Maar hoe belangrijk plaatjes ook zijn: zien is iets anders dan begrijpen. We hebben óók woorden nodig om ons denken vorm te geven. Goed taalgebruik verheldert, structureert, overtuigt, inspireert en verleidt. Wat geldt voor een mens geldt ook voor een merk. Met taal geeft u handen en voeten aan uw bedrijf. Uw merk krijgt kleur, karakter, een hart, een ziel. In de praktijk blijkt het voor een organisatie echter lastig om in alle uitingen één taal te spreken.
Ter vergelijking: voor de huisstijl en het logo zijn er meestal heldere afspraken vastgelegd in een handboek. Voor het taalgebruik bestaan er vaak alleen vage en dubbelzinnige taalrichtlijnen. Niet zelden doen die gewoon het Groene Boekje en de Schrijfwijzer van Renkema nog eens dunnetjes over. Een gemiste kans. Want met taal kunt u zich als merk onderscheiden in de markt.
Neem als voorbeeld de koningin. Het lijkt natuurlijk leuk om haar B1 te laten spreken, de taal van het volk. Maar voor haar imago is dat niet
  verstandig. Waardig en verheven taalgebruik past beter bij haar merkpersoonlijkheid en bij de hoge positie die ze bekleedt. Met haar taalgebruik laat ze zien wie ze is.
Ook úw bedrijf kan met extra aandacht voor taal op allerlei fronten winst behalen. Extern, doordat u met een eigen taalgebruik uw merkprofiel aanscherpt en beter herkenbaar wordt in de markt. Intern, doordat u met eenduidige taalafspraken het wij-gevoel versterkt en soepeler (lees: kostenefficiënter) kunt samenwerken.
Haal meer uit uw merktaal
Tijdens een taaltraject gaan we samen met uw communicatieafdeling op zoek naar de tone of voice van uw organisatie. Uw merktaal leggen we vast in een taalpaspoort. Daarna helpen we uw organisatie om ook echt met één stem te gaan spreken. Het gevolg: minder ruis, meer onderling begrip. En uw merk krijgt extra kleur.
 
     
spacer spacer
  wiezijnwe   watdoenwe   waarzittenwe